FANDOM


"Pamiętaj. Przy naszym następnym spotkaniu nic nie będzie takie samo jak kiedyś."

Lastes jako Prorok. Zatruta Trylogia.

"Dokładnie 30 dni temu zadałem ci pytanie. Dziś je ponawiam. Czy w świetle ostatnich wydarzeń jesteś gotów wstąpić w szeregi Straży?"

Lastes. Historia o Straży Żywiołów.

Odznaka Straży
Przedstawienie.

Lastes jest Lwem. Jednym z ostatnich potomków pierwszych Strażników. Należy także do Pradawnych, ale nie jest taki jak oni. Już dawno zdradził swoich pobratymców. Mimo swojego przywiązania nadal potrafi zajść za skórę, o czym przekonał się już jego Arcywróg Zed. Władca Cieni.

Umiejętności.

Znak Opętanego
W swojej cielesnej powłoce Lastes zdołał opanować najdziksze Żywioły Chimy. W swoim życiu Chi użył tylko raz podczas Ceremoni Wkroczenia w Dorosłość. Jest mistrzem szermierki i władania mieczem. Po mistrzowsku potrafi także prowadzić speedor.

Plany. (Spoiler Alert)

Lastes jako Prorok miał zdolność przewidywania przyszłości, lecz odkąd Rada Ładu odebrała mu tą zdolność Lastes utracił część swojej pewności siebie. Swoją przygodę zakończył ( Ale czy aby na pewno ) w Historii o Straży Żywiołów.

Ciekawostki.

1. Prorok, Lastes i **** to jedna i ta sama osoba.

2. Lastes i Lessandra to rodzeństwo.

3. Lastes zna sekret Shadowinda, z którym jest w przyjacielskich relacjach.